Wat is jouw mening over studentendopen?

Dopen is niet drinken.

Mijn mening:

In het charter staat dat er geen alcohol gegeven mag worden. Dus dopen is zeker al niet drinken. Ook geen alcohol op schachtenverkoop. Wordt ook doorgetrokken. Bijvoorbeeld cantus heeft ook water en wie water drinkt betaalt ook minder. Ook alcoholvrij bier bij opdrachten op cantus. Ongeveer 10 procent drinkt geen alcohol op cantussen.

Dit is een evolutie die de clubs hebben doorgemaakt. Wie geen alcohol wil drinken zal niet gedwongen worden en hiervoor niet gestraft worden. Wordt gerespecteerd. Op privéplaatsen mag wel gedronken worden (Fort, café), maar niet op openbaar terrein.