Wat is jouw mening over studentendopen?

Dopen in positief daglicht plaatsen 

Mijn mening:

Een fijn element dat onderdeel zou kunnen zijn van een doop is om studentenverenigingen en de doop ervan in een positief daglicht te brengen. Dat er minder kort door de bocht wordt gegaan dat het enkel drinken en feesten is.