Wat is jouw mening over studentendopen?

Liefdevol nederig maken

Mijn mening:

Ik geloof dat als het engagement en de intentie van de doopmeester liefdevol is, dan heb je een schitterende doop. Je kan liefdevol nederig maken.