Wat is jouw mening over studentendopen?

Vrienden maken voor het leven

Mijn mening:

Een doop moet een moment zijn waarop je samen met je medeschachten uw eigen grenzen verlegd, maar waar het praesidium ook rekening houdt met wat de schachten vinden en ze ook niet bang zijn om te melden dat iets te ver gaat. Het is een moment om uw medeschachten, maar ook de andere leden van de vereniging/club beter te leren kennen. Het is niet de bedoeling dat de schachten echt het gevoel krijgen dat ze minder waard zijn, maar dat ze ook echt leuke en mooie herinneringen aan de doop over houden. Het moet een moment zijn waarop je vrienden voor het leven en vooral plezier maakt. Vuiligheid en minder leuke opdrachten horen erbij, maar de schachten in kwestie moeten zich ten allen tijde goed bij voelen.