Wat is jouw idee voor een studentenritueel?

Zedenmeester/schachtenmeester 

Het idee of voorstel:

Soms weet ik niet hoe ik als preases overkom. Ik ben vaak te hard gefocust op het praktische verloop, waardoor ik minder aanspreekbaar ben. Daarom belangrijk om een zeden/schachtenmeester te hebben die heel empathisch en toegankelijk is.