We cocreëren de studentenrituelen van morgen.

Over dit project


Het Grote Doopdebat is een participatief project waarin studenten, de onderwijsinstellingen, STAN en stad Antwerpen als partners samenwerken en betrokkenen engageren om in dialoog te gaan over studentenrituelen zoals het dopen, en om de principes en voorwaarden te co-creëren waaronder deze welkomstrituelen kunnen plaatsvinden. 

Tussen nu en eind mei 2022 werken we in verschillende fasen aan een verbindend en inspirerend kader rond studentendopen. Gedurende die tijd worden studenten, clubs en scholen op allerlei manieren ondersteund om het debat te voeren en ideeën te verzamelen. Die meningen en ideeën vind je terug op deze website. 

Het resultaat van dit traject is een inspiratiegids met voorwaarden, de beste praktijken, afspraken en ideeën van studenten(clubs). Deze gids zal je hier kunnen terugvinden. Ook kun je op dit platform straks mee aanbevelingen doen voor het Antwerpse doopcharter. 

Doelen 

Het doel van dit project is om tot een genuanceerdere kijk op welkomstrituelen te komen en om studenten de kans te geven om hun stem te laten horen en het gesprek aan te gaan. Maar ook om met de verzamelde inspiratie tot een gedragen en geco-creëerd kader rond studentenrituelen te komen. Zodat we in Antwerpen een open, verbindend en veilig doopklimaat neerzetten dat enerzijds voortbouwt op eeuwenlange tradities en tegelijkertijd geijkt is in deze tijd. 

 

Het project in fases 


November 21- januari 22

Alles op tafel!

Februari en maart 22

Hoe kunnen we het vormgeven?

  • we brengen alle resultaten samen tijdens een centraal slotdebat
  • we cocreëren de principes en voorwaarden voor goede studentenrituelen
  • we gaan samen de ideeën verfijnen en een inspiratiegids schrijven
  • we bieden online support in de vorm van cocreatie tools

In april en mei 22

Inspiratiegids en feedback op doopcharter

  • we werken de inspiratiegids af en presenteren het resultaat
  • we verzamelen feedback op het doopcharter
  • we bieden support in het verduurzamen van nieuw gevonden studentenrituelen


Kom terug om de volgende stappen te ontdekken!