Regels om gebruik te maken van dit platform


Het doel van dit online platform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren. Om in interactie te gaan op het platform (door een bijdrage te geven, te reageren of te stemmen ...) heb je een account nodig. Hoe we met de data die we verzamelen omgaan lees je in het privacy statement. Op deze pagina vind je de spelregels terug om een bijdrage in te dienen.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Draag je bij dan zijn dit de afspraken:

 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het project kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
 • We accepteren meningen, geen klachten. 
 • Bijdragen die gericht zijn op personen of vereningingen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • Kritische of negatieve opmerkingen die betrekking hebben op personen of verenigingen worden geanonymiseerd. Positieve verwijzingen of goede voorbeelden kunnen wel met naam genoemd worden. De reden daarvan is dat wij dan meer informatie kunnen opvragen en deze tips en voorbeelden dan eventueel kunnen inzetten voor de inspiratiegids.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die niet geformuleerd zijn in het Nederlands kunnen geweigerd worden.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere, niet relevante websites bevatten of die beschouwd kunnen worden als spam, kunnen verwijderd worden door de moderator.

Hoe passen we de regels toe?

 • Nieuwe bijdragen: een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.
 • Reacties: reacties verschijnen wel meteen op het platform, om inhoudelijk debat aan te moedigen. Reacties kunnen "gemeld worden als ongepast" door bezoekers van de website. Reacties kunnen door moderatoren verwijderd worden nadat ze online stonden.
 • Je krijgt een bericht: wanneer je bijdrage behandeld is, of je reactie verwijderd wordt, krijg je via e-mail een bericht van de moderator. Je kan dan een nieuwe bijdrage indienen of reactie plaatsen, die wel voldoet aan de spelregels.
 • Je toegang kan worden geblokkeerd: de moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.