Beantwoord zelf de 16 vragen van het debat!

Wat zijn jouw antwoorden?

Tijdens het plenair debat op Het Grote Slotdebat ging Dette van Zeeland in gesprek met 5 studenten. Zij beantwoorden een heel aantal van onderstaande vragen. Wij zijn benieuwd naar jouw antwoorden! Klik hier om jouw antwoord toe te voegen!

1. Op of over je grens?

Op of over je grens gaan? ‘Schachten gaan over hun eigen grenzen om
erbij te horen’... Heeft iedereen het recht om over zijn eigen grens te
gaan? Hoe heb jij zelf jouw grenzen ontdekt?

2. Overbescherming? 

‘Je grenzen aftasten is een deel van opgroeien. Ik kan me soms storen
aan al die overbescherming van buitenaf. Telkens moet ik me verdedigen
tegenover mijn vrienden die niet zijn gedoopt. Zij zeggen dat ze zich
nooit zouden laten dopen en dat is prima, maar ze moeten mij niet
shamen omdat ik het wel gedaan heb.’ Begrijp je dit meisje?

3. Bescherming van schachten

Schachtenverkoop is toch meestal de overgave aan een willekeurige
onbekende. Een praesidiumlid zei: het is onze taak om onze schachten
te beschermen. Heeft de club hier een verantwoordelijkheid in, vind je?

4. Iemand aanspreken over alcoholgebruik

Alcoholgebruik zorgt voor grensvervaging, onverantwoordelijk gedrag,
schade, verslaving, gewenning. Hoe kunnen we daar alert voor zijn, en
vooral, mag je elkaar daarop aanspreken?

5. Pornografische samenleving

Er is veel te doen over seksualiteit en grensoverschrijdend (seksueel)
gedrag tijdens dopen. Sommigen vinden het preuts om hiertegen te zijn.
We leven in een pornografische samenleving waarin mannen en
vrouwen gedrag overnemen dat ze zo aangeleerd hebben, soms onbewust van hoe schadelijk het is voor anderen of hen zelf. Er is kans
op spijt of zelfs trauma achteraf.. hoort dat soort schade oplopen erbij?

6. De vleeskeuring

‘De schachtenverkoop an sich is geen vleeskeuring, maar door sommige
aanwezigen of kopers gebeurt dit wel’. Ook worden de mooiste vrouwen
meestal voor de hoogste bedragen verkocht. Vind je dit ok, of houdt dit
een patroon in stand waar we vanaf willen?

7. Diversiteit binnen clubs

De inclusiviteit van clubs, de representatie van de samenleving in
verenigingen en de heterogeniteit van clubs, hoe zit het daarmee? Vind je
dat een aandachtspunt?

8. Uitwisseling tussen verenigingen

Kunnen studentenclubs veel van elkaar leren? En doen ze dat? Hoe
verhouden de clubs zich tegenover elkaar? Is er veel rivaliteit?

9. Mindset flexibel?

De frustratie ‘we bereiken degenen die over de schreef gaan niet’ wordt
regelmatig geuit. Kun je iemands mindset aanpassen of beïnvloeden?
Wiens mindset wil je veranderen?

10. Machtmisbruik

Oefenen met macht, je niet bewust zijn van je impact, blinde vlekken bij
praesidiumleden? Zie je dat om je heen gebeuren? Hoe kunnen we dit
voorkomen?

11. De overtreffende trap

Er is het risico dat doopmeesters hun eigen doop willen overtreffen. Hoe
bewaak je dat? Hoe bouw je daar controle in?

12. Oude Zakken rule

We hoorden van studenten tijdens meetups dat de de macht van de
Oude Zakken soms nog groot is. Is dat ok, snap je dat daar over
geklaagd wordt? Hoe kunnen we de toestemming krijgen van oud
praesidiumleden voor verandering? Hoe verloopt de overdracht van een
oud presidium naar het nieuwe presidium?

13. Groepsdruk

Moeten we waarschuwen voor het effect van groepsdruk, en
grensvervaging? Hoe kunnen we studenten daarbij helpen? Zou je in het
moment moeten kunnen ingrijpen?

14. Immaterieel erfgoed

Studentenrituelen zijn traditie, het is immaterieel erfgoed en folklore, de
tradities maken de clubs authentiek. Is de angst dat alles verboden
wordt of afgeschaft terecht?

15. Een nieuw ontwerp

Zie jij alternatieven voor studentendopen? Als jij aan de tekentafel zou
zitten, en je kreeg de vraag om een geheel nieuw studentenritueel te
ontwerpen, welke ingrediënten zou je dan zeker toevoegen?

16. Consent en beïnvloeding

Samenwerken vandaag de dag gaat over beïnvloeding, inspraak,
consent. Je moet als lid van een vereniging toch bezwaren kunnen uiten,
een minderheidsstem moet toch ook tellen? Is dat al doorgedrongen in
de studentenverenigingen en is dat nodig?