Speech slotdebat

Studentendopen en rituelen zijn initiatierituelen pur sang. Alle culturen over de hele wereld hebben hun eigen overgangsrituelen. Het is een belangrijk instrument voor jongeren om persoonlijkheid te ontwikkelen, om volwassen te worden, je intuïtie te trainen.

Ik heb in dit project al heel wat interessante, bewuste en uitgesproken studenten mogen ontmoeten en ik ben trots op onze studenten dat ze deze rituelen in ere houden, en ook dat ze ze durven hervormen en in vraag durven stellen. 

De overgang die je doormaakt tijdens zo’n proces:  je oude identiteit loslaten, de proeven doorstaan om een nieuwe identiteit aan te nemen en deel te worden van een groep, hoeft niet per sé gemakkelijk te zijn of zacht, ieder zijn stijl. Maar zo’n proces voor een groep nieuwe studenten vormgeven of begeleiden vraagt om zorg, bewustzijn en leiderschap.

Als je met vuur of met macht wilt spelen, moet wel weten hoe dat moet. Het is een ander soort leren dan kennisvergaring, je ego op de juiste manier inzetten leer je in de school van het leven. En als je jong bent wil je veel leren, snel gaan. dat kan schade en risico's met zich meebrengen.

Het doel heiligt niet altijd de middelen. We zijn hier vandaag om goede afspraken te maken en goede praktijken uit te wisselen. In alle openheid, dit is een veilige ruimte om alles op tafel te leggen. 

We hebben al veel gesprekken gevoerd, op de kick off, in meetups, tijdens de inspiratieavond, maar ook op élke Antwerpse Hogeschool en de Universiteit van Antwerpen, dankzij de fantastische betrokken collega’s van onze werkgroep. En dankzij de betrokkenheid van vele studenten.

Rond de gezamenlijke waarden en behoeften die we hebben opgetekend, gaan we vanavond werken. Want cultuur kun je bouwen, je bent er niet aan overleverd. Jullie kiezen zelf wat jullie in de wereld zetten en welke rituelen jullie klaarzetten voor de generatie die na jullie komt.

Tradities verdienen het om in ere gehouden te worden, ze levend houden door ze aan te passen aan vandaag en morgen is een teken van respect. Je toont ermee dat het volwassenwordingsritueel zijn werk heeft gedaan. 

We hebben ons doel bereikt als studenten weten wat dopen en welkomstrituelen zijn, welke veiligheid er is ingebouwd en als meer studenten hun plek vinden en zich welkom voelen. 

Dette van Zeeland