AP Doopdebat

Samen gaan we erdoor. Werken aan een open en verbindend doopklimaat. Het Grote Doopdebat is een participatief project waarin studenten , de onderwijsinstellingen, STAN en stad Antwerpen als partners samenwerken en betrokken engageren om in dialoog te gaan over studentenrituelen zoals het dopen, en om de principes en voorwaarden te co-creëren waaronder deze welkomstrituelen kunnen plaatsvinden. 

Tussen nu en eind mei 2022 werken we in verschillende fasen aan een verbindend en insprirerend kader rond studentendopen. Gedurende die tijd worden studenten, clubs en scholen op allerlei manieren ondersteund om het debat te voeren en ideeën te verzamelen. 

Het doel van dit project is om tot een genuanceerdere kijk op welkomstrituelen te komen en om studenten de kans te geven om hun stem te laten horen en het gesprek aan te gaan. Maar ook om met de verzamelde inspiratie tot een gedragen en geco-creëerd kader rond studentenrituelen te komen. Zodat we in Antwerpen een open, verbindend en veilig doopklimaat neerzetten dat enerzijds voortbouwt op eeuwenlange tradities en tegelijkertijd geijkt is in deze tijd. 

Want studentendopen zijn van alle tijden, al minstens van bij de oude Grieken. De traditie staat geregeld ter discussie, zowel in binnen- als buitenland.  

Ook de AP Hogeschool wilt het gesprek met jullie aangaan. Dit doen we in de vorm van een AP doop debat op maandag 21 februari 2022 van 19u tot 21u. Het debat zal doorgaan in het studentenrestaurant van campus Noorderplaats. 

Wil jij ook graag jouw mening met ons delen of heb jij ideeën die kunnen helpen bij het vormgeven van dit verbindend en veilig doopklimaat? 

Schrijf je dan binnenkort hier in via een intranetlink (enkel toegankelijk voor APstudenten)