Dit was Het Grote Slotdebat!

Dankjewel aan iedereen die Het Grote Slotdebat maakte wat het was!

Op dit slotdebat op 8 maart sloten we de debatrondes af door nog een laatste keer uitgebreid in dialoog te gaan, in kleine groepjes aan tafel en plenair. Het hoofdpodium reserveerden we voor studenten van Antwerpen en omstreken. 

Goede praktijken verzamelen

Verder nodigden we alle studenten en onderwijspersoneel uit om op deze avond samen te werken. We vertaalden de behoeften rond welkomstrituelen en dopen die uit eerdere gesprekken naar voren kwamen, in concrete toepassingen, goede praktijken, goede afspraken en goed gedrag.

Volgende stap: de Inspiratiegids

Na deze avond gaan we alle ideeën, goede praktijken en voorbeelden in een inspiratiegids bundelen. Hiermee informeren en inspireren we straks àlle studenten en verenigingen over wat dopen inhoudt en hoe grondig ze worden georganiseerd. Zodat het volgende doopseizoen en academiejaar niet meer stuk kan!