UAntwerpen Debat

De Universtiteit van Antwerpen nodigt alle UAntwerpen studenten uit op een brainstormsessie via Teams op dinsdagavond 7 december 19u om zo veel mogelijk input te verzamelen voor Het Grote Doopdebat. Deze debatavond is georganiseerd in samenwerking met de koepelverenigingen ASK-Stuwer en Unifac.

Het Grote Doopdebat is een participatief project waarin studenten, het Antwerpse Hoger Onderwijs, STAN en stad Antwerpen als partners samenwerken en betrokkenen engageren om in dialoog te gaan over studentenrituelen zoals het dopen, en om de principes en voorwaarden te co-creëren waaronder deze welkomstrituelen kunnen plaatsvinden.

Die betrokkenen zijn uiteraard allereerst jullie, de studentenverenigingen.

Tussen nu en eind mei 2022 werken we in verschillende fasen aan een verbindend en inspirerend kader rond studentendopen. Het resultaat van dit traject is een inspiratiegids met voorwaarden, de beste praktijken, afspraken en ideeën van studenten(clubs). Deze gids zal je ook kunnen terugvinden op deze website.

Grijp dus bij deze de kans om je beste praktijken mee te geven en aanbevelingen te doen voor het Antwerpse doopklimaat!

Hier vind je de link naar de Microsoft Teams-vergadering:
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering